09 nov 2020 12:46

België actief in de internationale strijd tegen milieucriminaliteit

De FOD Volksgezondheid en de Administratie van Douane en Accijnzen van de FOD Financiën namen deel aan Operatie Thunder2020, gecoördineerd door Interpol en de Werelddouaneorganisatie. Het doel van de operatie was de bestrijding van de illegale handel in en transport van dieren en planten die door de CITES-overeenkomst worden beschermd.

In België speelde de operatie zich af tussen 14 september en 11 oktober op de luchthaven van Brussel-Nationaal. Naast de permanente routinecontroles, richtte Thunder2020 zich op vluchten vanuit West- en Centraal-Afrika naar Azië.

Twee processen-verbaal inzake CITES voor bushmeat

Gedurende 4 dagen werd de bagage van de passagiers systematisch doorzocht. De controleurs (FOD Volksgezondheid  en Douane) vonden bushmeat: dode dieren (1 aap van een CITES-beschermde soort en 3 stekelvarkens) en 3 kg krokodillenvlees (CITES-beschermde soort). Er werden twee processen-verbaal opgesteld.

Inbeslagnames

De douanebeambten hebben tijdens de routinecontroles een dode aap (beschermd door CITES) in beslag genomen. De inspecteurs van de cel Soorten van de FOD Volksgezondheid namen een Fijische leguaan (waarvan de handel door CITES verboden is) in beslag. Dit jaar hebben milieu-inspecteurs 115 processen-verbaal en 32 waarschuwingen uitgeschreven, en 52 inbeslagnames verricht.

Opleidingen voor douanebeambten

Gezien het verminderde aantal vluchten in 2020 hebben de autoriteiten opleidingen voor douanebeambten georganiseerd. De sessies, georganiseerd door de CITES-deskundigen van de FOD Volksgezondheid, waren gericht op de meer voorkomende inbreuken op vluchten tussen West- en Centraal-Afrika en Azië. Specialisten van de Antwerpse Zoo, Vrije Universiteit Brussel en een onafhankelijke consultant legden uit hoe de specimens en soorten (schubdierschubben, ivoor, bushmeat, reptielen en reptielenhuiden, koraal, zeepaardjes) te identificeren.

Jaarlijkse actie Thunder

Thunder is een internationale operatie ter bestrijding van stroperij, illegale wildoogst, illegale handel en grensoverschrijdende criminaliteit betreffende wilde plant- en diersoorten. De operatie wordt elk jaar herhaald en heeft als doel de organisatie- en communicatiecapaciteiten van de deelnemende landen te testen en te verbeteren. 

De Verenigde Naties en Interpol schatten de waarde van milieucriminaliteit tussen 58 en 203 miljard dollar op jaarbasis. Deze misdaden nemen jaarlijks met 5 tot 7 % toe, en het gaat bovendien om georganiseerde, transnationale en zelfs transcontinentale misdaden.

De acties die België in het kader van Operatie Thunder2020 heeft uitgevoerd, tonen de vastberadenheid om het Actieplan van de Europese Unie tegen de illegale handel in wilde dieren en planten uit te voeren. België investeerde onder andere in de meer doorgedreven opleiding van alle actoren in de handhavingsketen en in de verbetering van de samenwerking, de communicatie en gegevensuitwisseling tussen de bevoegde diensten, twee belangrijke doelstellingen van het Europees plan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het CITES-Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten is een internationale overeenkomst die ervoor moet zorgen dat de internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van deze soorten niet in gevaar brengt. Het verdrag beschermt bijna 5.000 diersoorten en 28.000 plantensoorten. Meer informatie op www.citesinbelgie.be

Voor meer informatie over het Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten en de tussentijdse resultaten van België: EU countries’ contributions, bijdragen van verschillende EU landen.

 

Materiaal beschikbaar voor journalisten

De Antwerpse Zoo filmde de controles en opleidingen van Operatie Thunder. Dit materiaal is beschikbaar via https://youtu.be/IrmgOP86zzA . Er zijn ook foto’s beschikbaar.

 

Contacten: