26 okt 2021 11:47

België, de ‘Health & Biotech valley’ van de toekomst

De Belgische regering, de academische wereld en de gezondheids- en biotechindustrie hebben deze dinsdag een gezamenlijk charter ondertekend op initiatief van Eerste Minister Alexander De Croo. Het doel is de positie van België op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling en productie in de biofarmaceutische sector (verder) te versterken. Ook de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was aanwezig.

Met de productie van 700 miljoen COVID-19-vaccins en de export ervan naar rest van de wereld, heeft België de afgelopen maanden eens te meer zijn leiderschap en expertise op het vlak van gezondheid en innovatie bevestigd.

Dit succes is niet toevallig. Het is de vrucht van vele jaren voortdurende investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar ook in het bouwen van een ecosysteem dat de grote namen uit de industrie, de kleinere spelers, de academische wereld en de overheid met elkaar verbindt.

Vandaag staat ons land op de derde plaats wat de export van biofarmaceutische producten betreft, met een totale waarde van 56 miljard euro. In 2021 zal de sector rechtstreeks werk bieden aan meer dan 40 000 mensen en onrechtstreeks aan nog veel meer.

Op initiatief van Eerste Minister Alexander De Croo en in aanwezigheid van de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben de Belgische regering, alle actoren uit de academische wereld en de gezondheids- en biotechindustrie zich er op dinsdag 26 oktober toe verbonden dit succesverhaal voort te zetten.

Op basis van een rapport over de toestand van de sector werd een charter ondertekend. Verschillende werkgroepen - waaronder alle belanghebbenden in ons ecosysteem - zullen de komende zes maanden nagaan hoe de aanbevelingen in actiepunten en concrete beleidslijnen kunnen worden vertaald, met name wat betreft steun voor innovatie, economische aantrekkingskracht en opleiding. Eén van de uitdagingen is om over het talent te beschikken om aan de behoeften van de sector te voldoen.

Alexander De Croo, Eerste Minister: "De coronacrisis heeft ons wakker geschud: gezondheid neemt een centrale plaats in in ons leven. België investeert al jaren massaal in talent, onderzoek en ontwikkeling en productie. Samen met heel wat partners bieden we zo een concrete antwoord op de ziekten en pandemieën van de 21e eeuw. We mogen hier trots op zijn en moeten deze inspanningen opvoeren. In een gewijzigde, meer competitieve internationale omgeving betekent dat ons ecosysteem versterken en een strategische langetermijnvisie ontwikkelen om er zeker van te zijn dat België uitgroeit tot dé ‘health & biotech valley’ van de toekomst in het hart van Europa. Dat moet onze ambitie zijn.”

Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB: "Het platform tussen de bedrijven van de HST Groep en de regering heeft de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. De toekomst ligt nu in het verstevigen en versterken van dit ecosysteem. Als we hierin slagen, kunnen we het Boston van Europa worden. En met de sterke punten die we in België hebben, kunnen we een sneeuwbaleffect creëren. Vandaag zijn we hier om deze ambitie in gang te zetten. Als Belgisch en mondiaal bedrijf met hoofdzetel in België, is het voor UCB van essentieel belang om een partner te zijn in deze oefening.”

Paul Stoffels, wetenschappelijk directeur van Johnson & Johnson: "Ik ben er trots op dat we samen met Janssen binnen de Health, Science & Technology Group vorm geven aan deze ambitieuze langetermijnstrategie voor de biofarmaceutische sector in ons land. Als belangrijke speler in ons Belgisch ecosysteem delen we de ambitie van de Belgische regering om de positie van België als “Health and Biotech Valley” verder te versterken. We hebben als land veel te bieden. En we zullen dit versterken door onze krachten te bundelen.”

Patrick Florent, gedelegeerd bestuurder van GSK en voorzitter van HST (Health, Science and Technology)*: “België is altijd het hart geweest van onze wereldwijde vaccinafdeling dankzij ons onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en onze grootste vaccinproductiefaciliteit ter wereld. Wij zijn er zeer trots op dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit sterke en unieke Belgische biofarmaceutische ecosysteem. De lancering van de langetermijnvisie door de Belgische regering, met alle betrokken actoren, zal ons in staat stellen ons concurrentievermogen te versterken door de nodige maatregelen te nemen, met als doel samen ziektes voor te blijven. GSK is verheugd deel uit te maken van dit initiatief en bij te dragen aan het uitdenken van concrete acties om deze sector in volle transformatie te versterken.”

Karel Van De Sompel, Country Manager Pfizer Belgium: "Pfizer is trots om deel uit te maken van dit evenement en van de langetermijnvisie die onze eerste minister voor ons land heeft. We zullen onze energie steken in de ondersteuning van het strategisch plan dat vandaag werd voorgesteld en we kijken uit naar alle innovaties die we in deze biofarmaceutische vallei aan de patiënten zullen kunnen aanbieden.”

Caroline Ven, CEO van pharma.be: "Met haar ambitieuze langetermijnvisie voor de biofarmaceutische industrie erkent deze regering het belang van het behoud en zelfs de versterking van de leidende positie van België in Europa en de wereld. Pharma.be steunt, samen met al zijn leden, graag dit project om de vooruitgang voort te zetten, door middel van permanent onderzoek en ontwikkeling, en om patiënten zo snel mogelijk toegang te geven tot deze innovatieve geneesmiddelen. Samen met de Belgische regering gaat pharma.be graag de uitdaging aan om van België dé internationale pharma valley en een koploper in geavanceerde behandelingen voor patiënten te maken.

Frédéric Druck, secretaris-generaal bio.be/essenscia: Als bio.be (dat deel uitmaakt van essenscia) is het een voorrecht om deel uit te maken van dit ambitieuze O&O-bioplatform. Laten we er de katalysator van maken om een investeringsklimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor de Belgische biotechnologische innovaties en de baanbrekende productieplatforms van de toekomst. Een aanzet tot verandering om samen het beste te halen uit de Belgische biotechnologie.”