23 feb 2022 12:39

België en Noorwegen ondertekenen energiesamenwerking: "Belangrijke stap in smeden Noordzee-coalitie"

Eerste Minister Alexander De Croo en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre hebben vandaag een verregaande energiesamenwerking ondertekend waarin ze voluit gaan voor hernieuwbare energie. België en Noorwegen gaan onder meer samenwerken op het vlak van offshore wind, waterstof en koolstofcaptatie opslag. De Eerste Ministers bespraken ook de situatie in Oekraïne en benadrukten het belang van Westerse eenheid.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Dit is een belangrijk energie-akkoord voor ons land. Een nog nauwere samenwerking met Noorwegen betekent een betere energie-bevoorrading. We zetten vooral in op hernieuwbare energie en steunen elkaar in het halen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien helpt het om onze energie-afhankelijkheid van derde landen terug te dringen.”

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “Dit energieakkoord bereidt de klimaatneutrale toekomst voor. Vandaag is Noorwegen, met bijna 50%, onze belangrijkste bevoorrader van natuurlijk gas. Noorwegen is een betrouwbare partner en verzekert vandaag en de komende jaren mee de bevoorrading van België en die van Europa. In het licht van het halen van de klimaatdoelstellingen is het de ambitie om fossiel energie af te bouwen en over te schakelen naar hernieuwbare energie en waterstof. Deze energiesamenwerking effent hiervoor het pad.”

Hernieuwbare energie

Het akkoord wil zorgen voor een betere uitwisseling  van kennis en technologie. Zowel op vlak van hernieuwbare energie, waterstof als het opvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage). Daarnaast wil het beide landen beter met elkaar verbinden op vlak van elektriciteit.

De Croo: “De productie van hernieuwbare energie schommelt voortdurend: naar gelang de hoeveelheid wind en zon. Maar dat is niet erg als we als landen met elkaar verbonden zijn. Het energie-overschot van de ene is zo de bevoorrading van de ander. Dat is een kwestie van efficiëntie.

We blijven investeren in dergelijk verbindingen. Na onze connectie op zee met het Verenigd Koninkrijk en  de geplande verbinding met Denemarken, zou Noorwegen onze derde cruciale interconnector op zee kunnen worden. Noorwegen heeft er ook alle belang bij om aangesloten te zijn op het Europese grid en ons land steekt hier de hand uit. Dit is een belangrijke stap in het bouwen van een Noordzee-coalitie op het vlak van energie.” 

Van der Straeten: “Vooroplopen is het meest rendabel. Dat bewijst de Belgische offshore stroomproductie die deze maand alle records breekt. De volgende stap is van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale maken dankzij het allereerste energie-eiland in de Noordzee en interconnecties zoals de onderzeese kabel met Denemarken. Met dit akkoord neemt België samen met Noorwegen opnieuw het voortouw in de groene transitie.”

Windenergie en waterstof

Noorwegen en België vullen elkaar perfect aan op energie-vlak. België staat ver in de uitbouw van offshore wind capaciteit, terwijl Noorwegen qua wind nog een enorm potentieel te ontginnen heeft. Ons land investeert enorm in waterstof voor haar chemie- en staalcluster, Noorwegen doet hetzelfde op vlak van waterstof voor haar scheepvaart,” aldus Eerste Minister De Croo.

Daarnaast investeert Noorwegen in het ontwikkelen van het opvangen en stockeren van CO2-uitstoot van verschillende industriële processen. Volgens de Belgische Eerste Minister ligt hier een belangrijke kans voor ons land: “Dit energie-akkoord biedt het perfecte kader voor kennisuitwisseling. We hoeven niet telkens het warm water opnieuw uit te vinden en van elkaar overnemen wat goed werkt.”

De federale regering keurde op 29 oktober 2021 de allereerste federale waterstofstrategie goed waarmee ze van België een invoer- en doorvoerhub voor groene waterstof wil maken en de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie wil versterken. Van der Straeten: Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof een reële bijdrage levert in 2030, moeten we nu beginnen. De ondertekening van Memorandum of Understanding tussen België en Noorwegen past in deze strategie.”

Hecht blok met gedeelde waarden

Beide premiers spraken ook over de situatie in Oekraïne. “De Russische inval in Oekraïne toont aan dat we met het Westen meer dan ooit een hecht blok moeten vormen. Op militair vlak, binnen de NAVO. Maar ook op het vlak van energie is bewezen hoe belangrijk gedeelde waarden zijn. Gedeelde waarden betekenen betrouwbaarheid.  We moeten elkaar in Europa de komende jaren stevig vasthouden en goed beseffen dat we op elkaar aangewezen zijn. Als we samenwerken binnen Europa zijn we weerbaar en kunnen we heel veel aan. Het lange termijn doel voor Noorwegen en België is identiek: een veilig Europa met lage energieprijzen en stabiele bevoorrading. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen.”