08 nov 2021 17:00

België engageert zich op de COP26 voor een duurzaam en koolstofarm gezondheidssysteem

België presenteert dinsdag op de 26e Conferentie van Partijen (COP26) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties de engagementen van ons land voor een veerkrachtige en duurzame gezondheidssector met een lage koolstofuitstoot. Alle Belgische ministers van gezondheid en leefmilieu steunen deze maatregelen. De bedoeling is enerzijds om de gezondheidssector veerkrachtig te maken tegen de invloed van de klimaatverandering, en anderzijds om de impact van de gezondheidssector op het klimaat drastisch te verminderen.

De gezondheidssector is sterk onderhevig aan de klimaatverandering. Meer hittegolven, verhoogd risico van door muggen, teken en andere vectoren overgedragen ziekten, verslechtering van de luchtkwaliteit, toename van allergische aandoeningen, enz. vormen een ernstige belasting voor de menselijke gezondheid. De overstromingen in ons land van afgelopen zomer hebben een zware menselijke tol geëist en tonen de verregaande gevolgen van de klimaatverandering op de gezondheid van de mens, en dus ook voor de gezondheidssector.

Daarnaast levert de gezondheidssector in België een aanzienlijke bijdrage tot de klimaatverandering door zijn directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen[1].  

Samen met andere landen stelt België vandaag de engagementen voor die ons land gaat nemen om enerzijds de gezondheidssector veerkrachtig te maken tegen de klimaatverandering en anderzijds het gezondheidssysteem te verduurzamen.

Het eerste engagement gaat over een klimaatbestendig gezondheidssysteem. België belooft de gezondheidssector verder te blijven ontwikkelen zodat het bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In juli stelde de FOD Volksgezondheid, samen met de partners uit de gemeenschappen en gewesten, de studie ‘Impact van de klimaatverandering op de gezondheidssector’ voor. De studie legt gedetailleerd de risico’s uit van de klimaatverandering op korte en lange termijn voor de menselijke gezondheid en de gezondheidssector. Daarnaast geeft de studie ook een reeks aanbevelingen mee om deze risico’s aan te pakken. België engageert zich om deze aanbevelingen de komende jaren te analyseren en aan te pakken via onder andere het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid.

Het tweede Belgische engagement betreft een koolstofarm gezondheidssysteem. België verbindt zich ertoe de gezondheidssector zodanig te ontwikkelen dat het bijdraagt aan het behalen van de emissiedoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt in dat België zal streven naar koolstofneutraliteit in de gezondheidssector tegen 2050, en dat ons land acties zal ondernemen voor een duurzaam en koolstofarm gezondheidssysteem.

De 2 engagementen worden onderschreven door alle leefmilieu- en gezondheidsministers van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

 

[1] ‘Health care’s climate footprint’, Health Care Without Harm (NGO): https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf