02 jul 2012 15:59

België heeft een internationale oefening gecoördineerd voor pollutiebestrijding in de Noordzee

Op donderdag 28 juni vond er voor de Belgische kust een internationale oefening plaats voor de bestrijding van pollutie op zee. In een zone ongeveer 25 km ten noorden van Oostende verzamelden zes schepen die speciaal zijn uitgerust voor de strijd tegen zeevervuiling. Ze testen er samen diverse uitrustingen en oefenden in het gecoördineerd manoeuvreren. Aan deze oefening namen twee Belgische en twee Nederlandse schepen deel, alsook twee schepen gecharterd door het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid, twee boten ter ondersteuning, een politievaartuig, een vliegtuig en een helikopter. Ondanks de grillige weersomstandigheden zijn de operaties perfect verlopen.

De waarnemers ter plaatse, onder wie de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, hebben het goede verloop van de operaties kunnen vaststellen. Deze werden gecoördineerd door een Belgische expert van DG Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) en een officier van de Marinecomponent van Defensie.

Dit soort oefening wordt mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking die wordt opgezet in het kader van de kustwachtstructuur tussen de verschillende federale en gewestelijke diensten die op zee bevoegdheden hebben. De Belgische pollutiebestrijdingscapaciteit wordt aangevuld door regionale assistentiemechanismen (tussen de landen rond de Noordzee en het Kanaal) en Europese instanties (Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid).

De oefening heeft duidelijk bewezen dat deze samenwerkingsmechanismen werkbaar zijn en heeft ook het belang aangetoond van een efficiënte samenwerking met als doel het mariene milieu te beschermen tegen de schade die door polluties van schepen wordt aangericht. De deelnemers hebben afgesproken om in de komende jaren nog andere gelijkaardige oefeningen te organiseren om de verworvenheden van deze operationele samenwerking te behouden.
 

Contactpersoon:

Jan Tavernier

0474/401228