25 jun 2015 17:25

België iets meer dan halfweg op de weg naar gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 25 juni 2015 – Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) stelt vandaag in Brussel de eerste update van zijn Gender Equality Index voor, een index die meet in welke mate Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen. België staat in de Gender Equality Index 2015 op de vijfde plaats en is daarmee een plaats gestegen in vergelijking met 2013.

In de Gender Equality Index krijgt elke lidstaat een algemene score op 100, waarbij 100 totale gendergelijkheid betekent. Deze score wordt berekend op basis van indicatoren uit zes specifieke domeinen, waarvoor ook aparte scores worden meegedeeld: arbeid, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. De Gender Equality Index 2015 werd berekend op basis van gegevens uit 2012.


België behaalt in de Gender Equality Index 2015 de vijfde plaats met een algemene score van 58,2 op 100 en is daarmee 10 punten verwijderd van Nederland, de vierde op de lijst, en 16 punten van Zweden die met 74,2% de Europese nummer één is. De stijging van België tegenover 2013 is o.a. te wijten aan het feit dat het Verenigd Koninklijk 0,9 punten verloor en ons zo liet voorgaan. België zelf verloor 0,1 punten tegenover de vorige Gender Equality Index. Per domein haalt België overal mindere resultaten dan bij de vorige meting, uitgezonderd voor ‘tijd’ waar er een status quo is. Ons land scoort voor alle domeinen, behalve ‘tewerkstelling’, wel hoger dan het Europese gemiddelde. 

Voor het domein ‘politiek’ (49,5% in de index) toont ook het rapport over de politieke vertegenwoordiging van vrouwen na de verkiezingen van 25 mei 2014 aan dat er nog ruimte voor verbetering is, zeker op het niveau van de regeringen. Om de ongelijkheden in tijdsbesteding tussen vrouwen en mannen (44,1% in de index) in kaart te brengen werkt het Instituut momenteel aan een update van zijn studie uit 2009. Op het vlak van ‘tewerkstelling’ (59,5% in de Index) en ‘geld’ (79,6% in de Index) stelt het Instituut sinds 2007 een jaarlijks rapport op over de loonkloof. Hieruit blijkt dat vrouwen in België op basis van gemiddelde bruto uurlonen nog steeds 9% minder verdienen dan mannen. Het Instituut pleit ook voor maatregelen die de combinatie werk en privéleven voor vrouwen én mannen bevorderen.


Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Liesbet Vanhollebeke
Tel.: 02/233 41 75
liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid is belast met het bijstaan van de Europese instellingen en lidstaten bij de tenuitvoerlegging van een doeltreffend gelijkheidsbeleid, met name door in te staan voor de ontwikkeling van passende methodologische instrumenten voor de integratie van het genderperspectief in de gemeenschaps- en nationale beleidslijnen, de verzameling en analyse van objectieve en vergelijkbare gegevens op gemeenschapsniveau en het vergemakkelijken van de dialoog en de uitwisseling van best practices tussen de betrokken instanties.