03 nov 2020 12:33

België maakt draft budgetary plan over aan Europese Commissie

België heeft eind vorige week haar definitief ontwerpbegrotingsplan overgemaakt aan de Europese Commissie. Op vraag van het Parlement heeft de staatssecretaris voor Begroting het plan vandaag ook ter beschikking gesteld van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uit het ontwerpbegrotingsplan blijkt nog maar eens de belangrijke inspanningen die geleverd worden om iedereen die getroffen is door COVID-19 – medisch en economisch – zoveel mogelijk te ondersteunen.

Het ontwerpbegrotingsplan omvat de begrotingsaanpak van zowel de federale regering als de verschillende deelstaten. Uit de begrotingscijfers blijkt nog maar eens de zware impact van de COVID-19 crisis. Volgens de laatste prognose zal het nominaal begrotingstekort van België dit jaar -10,7% bbp bedragen. Volgend jaar daalt het tekort naar 6,9%. Het structureel saldo bedraagt dit jaar -6,4% bbp en volgend jaar -5,6% bbp. Door de COVID-19 crisis steeg de schuldgraad in 2020 naar 116,5% bbp. In 2021 zal deze dalen tot 114,4%.

Federale overheid voorziet 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen
Het ontwerpbegrotingsplan brengt ook de maatregelen in kaart die de verschillende overheden dit jaar hebben genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke periode. Voor alle overheden samen gaat het om een totale inspanning van 17,5 miljard euro, ofwel 3,9% bbp. De federale overheid neemt daarvan met 12,7 miljard euro aan steunmaatregelen driekwart voor haar rekening.

De voornaamste federale steunmaatregelen zijn de tijdelijke werkloosheid (meer dan 3,7 miljard euro), het overbruggingsrecht (meer dan 2,7 miljard euro), de provisie in de algemene uitgavenbegroting voor de kosten gerelateerd aan corona (meer dan 3,6 mia euro) en een aantal fiscale maatregelen zoals bijvoorbeeld de btw-verlaging voor de horeca (347,5 miljoen euro), de lastenverlaging via de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die minder een beroep doen op tijdelijke werkloosheid (460 miljoen euro) en de carry back-regeling die bedrijven extra ademruimte moet geven (527 miljoen euro).

Dynamisch begrotingsbeleid

Vanuit federale hoek herneemt het de krachtlijnen uit het federale regeerakkoord waarin gekozen wordt voor een dynamisch begrotingsbeleid. Dat houdt in dat ieder jaar een budgettaire inspanning zal worden geleverd van 0,2% bbp. Indien de Belgische economie zich herneemt, zal deze inspanning verder worden verhoogd. Deze aanpak moet toelaten om voldoende ruimte te geven aan het economisch herstel.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis. Ook economisch is de tol bijzonder zwaar. De federale regering engageert zich om iedereen die getroffen is zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit jaar werd al voor 12,7 miljard euro aan steun uitgetrokken en ook volgend jaar laten we niemand achter. We zullen blijven doen wat nodig is om iedereen zoveel mogelijk te steunen en de kans te geven deze moeilijke periode te overbruggen.”

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën: “We willen een ambitieus herstelplan lanceren voor ondersteuning van onze bedrijven en stimuleren van werk. Daarnaast voorzien we de nodige middelen om de sociale, veiligheid- en competitiviteitsdoelstellingen van deze regering mogelijk te maken. Met andere woorden  een krachtige impuls aan onze economie die jobs creëert en de transitie naar een koolstofarme economie versnelt.”

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting: “De economische impact van corona op onze begroting is groot. We zullen de komende maanden daarom de economische cijfers goed moeten blijven opvolgen en telkens bijsturen wanneer nodig. Ondanks deze moeilijke situatie zijn we ambitieus. We zorgen voor onze mensen in de frontlinie, we doen budgettaire inspanningen om het tekort terug te dringen en we voorzien middelen voor de economische relance.