27 jun 2022 15:02

België neemt deel aan het grootste Europese project rond chemische risico’s

Op 27 juni 2022 organiseert België een lanceerevenement voor PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals). In dit grootschalige Europese onderzoeksproject werken bijna 200 instellingen uit 28 landen samen met de Europese Commissie om de beoordeling van chemische risico's te verbeteren. In navolging van het startschot van PARC begin mei in Frankrijk, lanceert België haar deelname aan dit project.

Wat is het doel van PARC?

De ontwikkeling van een nieuwe generatie aan methoden om de risico’s van chemische stoffen te kunnen inschatten: dat is het doel van PARC. Hierbij staan mens en milieu centraal. Deze nieuwe methoden zullen Europa en België beter in staat stellen om een wetenschappelijk onderbouwd beleid voor chemische gevaren en risico’s uit te werken. Dankzij de nieuwe inzichten zullen de gezondheid van de mens en het milieu beter beschermd kunnen worden.

Lanceerevenement 27 juni

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het nationaal aanspreekpunt (departement Omgeving) organiseren samen met het NEHAP, het Belgisch Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (red.: samenwerking van alle administraties op het vlak van leefmilieu-gezondheid), op 27 juni een Belgisch lanceerevenement met alle betrokken partijen en andere stakeholders.

Belgische partners

Aan PARC nemen twaalf Belgische partners deel (VITO, Sciensano, alle Vlaamse universiteiten, ILVO, IsseP, PIH, OVAM en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid). Ze zullen zich onder andere bezighouden met het meten van de aanwezigheid van chemische stoffen in de mens en in het milieu en ook wat hun mogelijke gezondheidseffecten kunnen zijn. Daarnaast gebeurt ook onderzoek naar nieuwe toxiciteitstesten, om zoveel mogelijk te kunnen afstappen van dierenproeven.

Meer info over PARC

PARC is het grootste Europese project rond chemische risicobeoordeling: bijna 200 partners uit 28 landen en drie EU-agentschappen (het Europees Milieuagentschap - EEA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen - ECHA en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid - EFSA) werken eraan mee. Het partnerschap heeft een looptijd van zeven jaar en loopt af in het voorjaar van 2029. PARC heeft een geraamd budget van € 400 miljoen, waarvan de helft wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de rest door de partnerlanden. Het Franse Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) is de coördinator van het partnerschap.
 

Ter informatie: het persbericht over de lancering van PARC is gepubliceerd op 11 mei en is beschikbaar op de PARC ANSES website.

Contactpersoon NL:  

Brigitte Borgmans, woordvoerder Vlaams Departement Omgeving, brigitte.borgmans@vlaanderen.be ; gsm 0473 73 28 30