19 okt 2014 19:39

België neemt vanaf vandaag een pakket extra maatregelen tegen het Ebolavirus.

Eén van de maatregelen is het invoeren van temperatuurcontroles op Brussels Airport bovenop de controles bij vertrek in de risicolanden. Het gaat om een extra veiligheidsmaatregel die ook de stijgende ongerustheid moet wegnemen. Deze maatregel kadert in een globale aanpak voor de nationale luchthaven en vult de maatregelen die Brussels Airport en Brussels Airlines al genomen hebben, verder aan.

 • De temperatuurcontroles of entry screenings gebeuren bij de passagiers op vluchten uit de drie getroffen West-Afrikaanse landen bij hun aankomst op Brussels Airport. Ze zullen worden gecontroleerd op koorts. Het gaat om 4 vluchten per week. Reizigers die koorts hebben, worden gecontroleerd door een verpleegkundige en indien nodig door een arts op de luchthaven.
 • De reizigers naar Guinée, Liberia en Sierra Leone worden proactief geïnformeerd over de huidige Ebola-epidemie in West-Afrika met flyers bij vertrek naar en terugkeer uit West-Afrika.
 • De procedure voor het veilig afhandelen van de bagage wordt ook aangescherpt. Voor het vertrek uit één van de risicolanden worden alle etenswaren uit de bagage verwijderd. De bagage wordt in transportcontainers geladen en er gebeurt een extra controle. Eventueel lekkende bagage wordt op Brussels Airport vernietigd door een gespecialiseerde firma, de andere bagagestukken in de container worden ontsmet.
 • Er worden uitgebreide opleidingen voor verschillende personeelsgroepen op Brussels Airport georganiseerd, waaronder een opleiding over hoe vliegtuigen op een veilige manier kunnen schoongemaakt worden.
 • Om de opleidingen te ondersteunen, zullen verschillende simulaties (bijvoorbeeld een zieke passagier aan boord) georganiseerd worden.
 • Het personeel van Brussels Airport zal nog intensiever geïnformeerd worden over de huidige Ebola-epidemie, en over de beschermende maatregelen die de verschillende beroepsgroepen moeten nemen. Deze informatie komt bovenop de informatie die al gegeven is door Brussels Airport en Brussels Airlines.
 • De bestaande procedures zullen permanent geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.
 • Er is een nauwe samenwerking tussen Brussels Airport, Brussels Airlines, de federale en regionale overheidsdiensten en de andere bedrijven die op de nationale luchthaven actief zijn.
 • De internationale reglementering en adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het internationaal gezondheidsreglement worden verder opgevolgd en gerespecteerd.

Ons land stelde afgelopen vrijdag dr. Erika Vlieghe van het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor als Ebolacoördinator. Zij wordt in die functie bijgestaan door dr. Daniel Reynders van de FOD Volksgezondheid. Hun taak bestaat erin om de aanpak van Ebola in ons land te coördineren en wetenschappelijk en medische advies te geven aan de minister van Volksgezondheid.

Hoe verloopt een temperatuurcontrole?

Alle passagiers worden vanaf de eerst komende vlucht uit West-Afrika gecontroleerd. Ongeacht of ze in transit zijn en vanaf onze luchthaven doorvliegen naar een andere bestemming, verder reizen met een internationale treinverbinding of in ons land blijven.

 • Een verpleegkundige neemt de temperatuur van elke passagier bij aankomst
 • Passagiers zonder koorts krijgen informatie mee en kunnen doorreizen
 • Indien de passagier koorts heeft, dan wordt hij of zij apart genomen en volgt een tweede temperatuurcontrole en wordt de passagier gevraagd naar zijn of haar reisgeschiedenis
 • De passagier wordt daarna onderzocht door een arts die overlegt met de gezondheidsinspecteur
 • Indien de artsen beslissen dat het om een verdacht geval gaat, dan wordt de passagier overgebracht naar een ziekenhuis voor verder onderzoek

Meer info:

Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0473/83.64.90