22 okt 2018 17:05

België steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica

Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

België heeft altijd de doelstelling gesteund om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren over alle biogeografische regio's van de Zuidelijke Oceaan heen. Op de Hobart-Conferentie zal ons land deze verbintenis opnieuw bevestigen. België steunt in het bijzonder de voorstellen om twee nieuwe beschermde zeegebieden vast te leggen, in de Weddelzee en in Oost-Antarctica. Ons land roept ook op om hoogdringend de internationale samenwerking te versterken, noodzakelijk om de biodiversiteit in deze bijzonder kwetsbare gebieden te beschermen en om de natuurlijke habitats en ecosystemen te behouden die onderdak bieden aan vele zeedieren.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Commissie voor de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), waaraan België al meewerkt sinds de inwerkingtreding in 1982. De Commissie keurt beschermingsmaatregelen goed voor het gebruik van levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Dat gaat niet alleen om soorten die commercieel worden bevist maar ook om andere vissoorten en om zeehonden en walvisachtigen. De aanpak van de Commissie gaat om een beheer dat ontginning niet uitsluit, maar wel onderwerpt aan voorwaarden rond duurzame visserij, rekeninghoudend met de effecten van de visserij op het gehele mariene ecosysteem in dit zeer bijzondere deel van de wereld.

De verklaring van België maakt deel uit van de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, meer bepaald het behoud van minstens 10% van de kust- en zeegebieden tegen 2020. De oprichting van twee nieuwe Antarctische mariene reservaten zou deze belofte helpen waarmaken.

Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor het milieu, bevestigt opnieuw de voortdurende inzet van België om de mariene biodiversiteit van het witte continent te beschermen. “De Belgische verklaring weerspiegelt die van Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Unie. Ik ben er trots op dat België deel uitmaakt van de club van landen die het verst gevorderd zijn op dit gebied, degenen die zich bewust zijn van de ecologische waarde van walvissen, pinguïns, zeehonden en andere soorten in het milieu van de Zuidelijke Oceaan en die vechten tegen het verlies aan biodiversiteit, een onmetelijke rijkdom voor de mens.”

De Belgische verklaring draagt bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling "Leven in het Water" (SDG 14). Meer informatie op www.sdgs.be

Perscontact: Jan Eyckmans, woordvoerder (NL) van de FOD Volksgezondheid 0495/25.47.24, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be