27 apr 2021 12:04

België verbiedt reizigersvervoer vanuit India

België verbiedt alle reizigersvervoer uit India, Brazilië en Zuid-Afrika. Het voorstel van de federale regering werd deze ochtend goedgekeurd door een elektronisch Overlegcomité. De minister van Binnenlandse Zaken zal hiertoe zo snel mogelijk een MB publiceren.

Passagiersvervoer per vlucht, trein, boot en bus met inbegrip van transitverkeer, afkomstig vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België wordt verboden.

Enkel een zeer beperkt aantal essentiële verplaatsingen zullen nog toegelaten zijn:

  • professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel en zeevarenden;
  • verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie.

Toegelaten verplaatsingen zijn enkel mogelijk mits voorlegging van een door de werkgever uitgereikt attest en mits een attest uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Striktere test en quarantaineregels bij terugkeer

Personen die over de Belgische nationaliteit beschikken, evenals personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, kunnen van India, Brazilië en Zuid-Afrika naar België terugkeren. Hun verplaatsingen naar deze landen worden evenwel ten stelligste afgeraden.

Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of wanneer een  inwoner van België minder dan 48u in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden momenteel reeds voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

Hoogste prioriteit

Aan de controle-instanties wordt gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan de controle van personen die uit de betrokken landen komen, zowel wat betreft de PLF-verplichting (zoals controles op luchthavens en grote stations) als het naleven van de verplichte testing en quarantaine.

De federale regering volgt de evolutie van de epidemiologische situatie nauwgezet op. Er wordt in verder overleg voorzien op EU-niveau en in het bijzonder met de buurlanden, om een gecoördineerde aanpak te bewerkstelligen.