20 okt 2017 14:21

België zet zich in voor migrerende diersoorten

Van 23 tot 27 oktober vindt de grootste conferentie over wilde dieren van dit jaar plaats in Manila (de Filippijnen), onder het motto “Their Future is Our Future – Sustainable Development for Wildlife and People”. De bescherming van 25 verschillende migrerende diersoorten, zoals de chimpansee, de leeuw, een vleermuissoort en verschillende gieren- en haaiensoorten, staat op de agenda. Ook geluidshinder op zee, bijvangst en marien zwerfvuil komen aan bod. België zal onder andere inzetten op beslissingen ten voordele van oceanen.
 

De Convention on Migratory Species buigt zich over alle migrerende diersoorten: (zee)zoogdieren, vogels, reptielen, vissen … De conferenties van dit verdrag nemen drie soorten beslissingen:

- beslissingen om bepaalde diersoorten op beschermingslijsten te zetten (volgens de staat van bedreiging waarin de soort zich bevindt en de beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn)

- actieplannen ter bescherming van soorten op die lijsten (bijv. een actieplan over olifanten)

- meer algemene beslissingen over bedreigingen voor diersoorten (bijv. de impact van toerisme of klimaatverandering).

 

Tijdens deze 12e conferentie van het verdrag zullen de lidstaten het eens moeten raken over 25 diersoorten. België zal in het bijzonder betrokken zijn bij de beslissingen over haaien. Haaien spelen een cruciale rol in het in stand houden van ecosystemen. De haaien- en roggensoorten waarover de conferentie zal beslissen zijn de walvishaai (Rhincodon typus), de schemerhaai (Carcharhinus obscurus), de blauwe haai (Prionace glauca), de engelhaai (Squatina squatina) en twee soorten vioolroggen (Rhinobatos rhinobatos en Rhynchobatus australiae), die allemaal bedreigd zijn.

 

België zet zijn engagement op gebied van oceanen en bescherming van mariene biodiversiteit kracht bij door te wegen op de onderhandelingen over onderwerpen zoals geluidshinder op zee, bijvangst en marien zwerfvuil. De federale en gewestelijke overheden van België hebben intensief meegewerkt aan het voorbereiden van de gezamenlijke Europese positie over al deze onderwerpen.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zet in het bijzonder in op beslissingen ten voordele van de oceanen en op de linken met andere biodiversiteitsconventies en het CITES-verdrag over de handel in wilde dier- en plantensoorten.

 

De Convention on Migratory Species, ook Conventie van Bonn genoemd, bestaat sinds 1979 en valt onder de Verenigde Naties. Ze telt op dit moment 124 lidstaten. Bepaalde grote staten zoals de Verenigde Staten, China en Canada zijn geen lid. België is lid sinds 1990.

 

Bekijk de trailer over de conferentie: https://youtu.be/UI9dXmAWRgw (in het Engels) Meer info op www.cms.int en www.milieu.belgie.be (via de zoekfunctie: ‘CMS’ en/of ‘CITES’)

Contactpersoon: Jan Eyckmans - woordvoerder van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - gsm: 0495 25 47 24 - jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be