07 mrt 2024 17:00

Belgisch voorzitterschap roept op tot snelle ratificatie van het akkoord over biodiversiteit op volle zee

Tijdens het high-level evenement ‘BBNJ – From multilateral success to game-changer for the ocean' stond een snelle ratificatie en implementatie van het VN-akkoord over de mariene biodiversiteit van gebieden buiten de nationale jurisdictie (BBNJ) centraal. Dat is cruciaal om tegen 2030 dertig procent van de oceaan te kunnen beschermen.

In Brussel verzamelden op 7 maart tientallen beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van jongeren, ngo’s en intergouvernementele organisaties om te spreken over de bescherming van onze oceaan. Prins Albert II van Monaco, bekend om zijn inzet voor het mariene milieu, sloot de samenkomst af.

“In het voorjaar van 2023 werd na meer dan 17 jaar onderhandelen het BBNJ-akkoord afgeklopt”, vertelt Sophie Mirgaux, Belgisch Speciaal Gezant voor de Oceaan (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid). “Dat akkoord betekent een enorme vooruitgang voor de bescherming van de oceaan, omdat het ervoor zorgt dat we mariene beschermde gebieden zullen kunnen vastleggen in de internationale wateren.” Bijna 90 staten (waaronder België) hebben het akkoord intussen ondertekend, de eerste stap om een internationaal akkoord te kunnen afsluiten. Het moet nu door minstens 60 van deze staten ook nog geratificeerd worden om in werking te kunnen treden. Op 22 januari ratificeerde de eilandstaat Palau als eerste het BBNJ-akkoord.

“België wil in de kopploeg blijven”, aldus de Belgische federale minister van Noordzee, die de bijeenkomst opende. “Dit akkoord voor de bescherming van de oceaan is een overwinning van het multilateralisme, waarbij we als klein land een groot verschil hebben kunnen maken. We mogen nu niet op onze lauweren rusten. We moeten met spoed actie ondernemen om de woorden van dit akkoord om te zetten in daden.”

Koraal met een boodschap

De samenkomst van de ‘Blue Leaders’ onder het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werd georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Blue Leaders zijn een groep landen die ijvert voor dringende actie wanneer het gaat over oceaanbescherming.

De Antwerpse organisatie MUCE (Muses United for Circular Economy) ontwikkelde speciaal voor het evenement een kunstkoraal, geproduceerd met een 3D-printer op basis van biologische materialen. Alle deelnemers van de bijeenkomst werden uitgenodigd om hun boodschap voor de oceaan aan het kunstwerk toe te voegen. Ook vertegenwoordigers van Kenia, Monaco, Nigeria, Kaapverdië, de Europese Commissie en de EU-lidstaten drukten op die manier hun hoop uit dat we de oceaan een betere toekomst kunnen bieden.

Panelgesprekken

Het eerste panelgesprek van de dag draaide om de implementatie en impact van het BBNJ-akkoord. Sebastian Unger, Oceaancommissaris van de Duitse federale regering, Peggy Kalas van de Portugese Oceano Azul Foundation, Darius Campbell van de North-East Atlantic Fisheries Commission en Miguel de Serpa Soares, Ondersecretaris-generaal voor Juridische Zaken en Legal Counsel bij de VN, gingen met elkaar in debat.

In de namiddag stonden de link met het klimaat en de 30x30-doelstelling centraal. Op welke manier zullen we erin slagen om tegen 2030 dertig procent van de oceaan te beschermen, en hoe garanderen we dat die bescherming sterk genoeg zal zijn om de biodiversiteit in stand te houden? De Britse minister voor klimaat, milieu en energie Richard Benyon, wetenschappers Jean-Pascal van Ypersele van de UCLouvain en Yara Rodrigues van het Kaapverdische Instituto do Mar (IMar), en jongerenvertegenwoordigster Camille Delaunoy (Forum des Jeunes) deelden hun visie op dit belangrijke thema.

Prins Albert van Monaco

De bijeenkomst werd afgesloten door Prins Albert II van Monaco, die doorheen de jaren een belangrijke rol heeft gespeeld als pleitbezorger van oceaanbescherming en daardoor sterk heeft bijgedragen aan de bewustwording bij het brede publiek. “De oceaan en dus ook onze planeet staan op een kruispunt”, verklaarde hij. “In de laatste dertig jaar zijn er cruciale stappen gezet en het BBNJ-akkoord is daarvan een belangrijk voorbeeld. Maar de toestand van de oceaan is er niet op verbeterd. We hebben dus meer ambitie nodig, en we moeten blijven zoeken naar oplossingen die nog innovatiever zijn en die meer aangepast zijn aan de realiteit van de veranderingen die we aan het werk zien.”

Tot slot riep ook de Belgische eerste minister op tot dringende actie. De premier onderstreepte daarbij dat België kandidaat is om het Secretariaat van het BBNJ-akkoord in Brussel te huisvesten. “We zijn ervan overtuigd dat we op die manier de collectieve inspanningen om de oceaan te beschermen verder in goede banen kunnen leiden”, aldus de eerste minister.

Voor meer informatie: