27 jan 2017 13:30

Belgische bijdrage aan de vorming van het leger van de DRC

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming voor het verderzetten van de vormingsopdracht van de 31e Congolese snelle reactie brigade en voor het leveren van een Belgische bijdrage ter ondersteuning van de vorming van kaderleden en officieren van het Congolese leger.

België draagt in de Democratische Republiek Congo actief bij tot het militaire luik van de hervorming van de veiligheidssector. In dit domein vormen de bijstand aan capaciteitsontwikkeling van de Forces Armées de la RDC (FARDC) en de bijstand aan de vorming van het kaderpersoneel pijlers voor de ontwikkeling van een goed getraind, professioneel en autonoom leger en vormen zo een factor van stabiliteit en veiligheid in de regio. 

In 2017 wordt de opdracht vorming, opvolging en evaluatie in Kindu en Lokandu voortgezet met gemiddeld een twintigtal Belgische militairen gedurende de eerste zes maanden van 2017, daarna met een tiental militairen tot het einde van het jaar om de omkadering van de door België gevormde 31e Congolese snelle reactie brigade te verzekeren. Er worden ook drie ploegen van een tiental instructeurs telkens voor een maand ingezet bij de snelle reactie bataljons in Goma en Beni. 

Daarnaast wordt er bijstand voorzien aan het Commandement Général des Ecoles Militaires (CGEM) via vier opdrachten: 

  • Een raadgeving en coaching opdracht van de commandant en de Staf van het CGEM, dat de leiding heeft van alle scholen en vormingscentra van de FARDC met een officier gedurende twaalf maanden
  • Een opdracht van het type "Coaching van Instructeurs" binnen het vormingsorganisme voor hoofdofficieren ("Ecole de Commandement et d’Etat-major” in Kinshasa met twee officieren gedurende twee periodes van vier maanden
  • Een opdracht van het type "Coaching van vormers" binnen het organisme verantwoordelijk voor de basisvorming van officieren ("Académie Militaire" van Kananga) met twee militairen gedurende vier periodes van twee maanden
  • Een opdracht van het type "Coaching en vorming van Instructeurs" in de schoot van de Genieschool van Likasi verantwoordelijk voor de vorming van de kaderleden en specialisten in alle domeinen van de militaire en constructie genie met acht militairen gedurende drie maanden