13 mrt 2014 17:25

Belgische deelname aan operatie OPEN SPIRIT 2014 in de Baltische Zee

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem goed om de mijnenjager BNS CROCUS tijdens de maand mei 2014 in te zetten voor operatie OPEN SPIRIT in de Baltische Zee.

De mijnenjager en zijn bemanning van zo'n 45 militairen zullen bijdragen tot het opsporen en het vernietigen van zeemijnen en andere niet-ontplofte tuigen in de Irben Strait (Letland). Het personeel wordt ingezet onder het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied (KB 03 - coëfficiënt 2).