27 jan 2017 13:30

Belgische deelname aan "Training of Trainers" in het VN-vormingscentrum in Oeganda

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming voor een Belgische bijdrage aan de "Training of Trainers" van de "United Nations Staff Officers' Course" in het VN-vormingscentrum in Oeganda.

In het kader van de Operationele inzet van Defensie in 2017 werd bepaald dat op gezette tijdstippen een beroep zal worden gedaan op de expertise van Belgische militairen die al dan niet tewerkgesteld zijn in internationale hoofdkwartieren. Zij worden ontplooid voor specifieke opdrachten.

Een Belgische officier zal gedurende twee periodes van ongeveer 3 weken worden ingezet om deel te nemen aan de Training of Trainers als instructeur in het VN-vormingscentrum in Entebbe, Oeganda. Deze inzet heeft als meerwaarde:

  • België levert met deze inzet een beperkte maar kwaliteitsvolle bijdrage aan verschillende VN-operaties
  • België toont  met deze bijdrage haar solidariteit en betrokkenheid aan de VN-operaties die als cruciaal worden ervaren door de VN
  • Defensie beschouwt de voorgestelde inzet als een opportuniteit om met beperkte extra kosten de Belgische zichtbaarheid op het internationale toneel te verzekeren