14 nov 2018 19:42

Belgische douane onderzoekt nieuwe technologieën voor maximale scanning in Antwerpse haven

De hoeveelheid cocaïne die jaarlijks door de douane in de Antwerpse haven in beslag genomen wordt, is nagenoeg vertienvoudigd op 5 jaar tijd: van 4,7 ton in 2013 tot 41,2 ton in 2017. Deze tendens zet zich ook in 2018 voort: tot november 2018 werd reeds 38,6 ton cocaïne in beslag genomen.
Om deze onrustwekkende trend te stoppen zal de douane, als één van de partners in het Stroomplan via een maximale scanning bijdragen tot het terugdringen van de in- en doorvoer van cocaïne via de Antwerpse haven.

Hierbij wil ze volop inzetten op innovatie, onder meer door de implementatie van nieuwe detectietechnologieën voor het maximaal scannen van containers.

Concreet zal het consortium imec - Universiteit Antwerpen (UA) in een eerste fase, en met steun van de Europese Commissie, een technologische haalbaarheidsstudie hierrond uitvoeren.

Hoofddoel van deze studie: nagaan of het technologisch mogelijk is om alle inkomende en uitgaande containers in de haven van Antwerpen te scannen zonder of met minimale vertraging van de logistieke keten. Daarbij zou de analyse van de massale hoeveelheid scanbeelden volautomatisch via Artificial Intelligence gebeuren.

Bij de uitvoering van haar opdracht zal imec-UA echter niet enkel het technologische luik onderzoeken.

Het consortium bestudeert eveneens de mogelijke impact van de implementatie op de Haven en haar stakeholders. Deze werden van bij de start bij het project betrokken.

Tegen midden april 2019 worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie verwacht.