14 jan 2015 11:41

Belgische ebola-site voor burger en gezondheidsprofessionals

Voortaan kunnen burgers en gezondheidsprofessionals in België terecht op één enkele website voor alle informatie omtrent ebola:  www.info-ebola.be. De website  is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG), de verschillende overheden inzake volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

“Correcte informatie over ebola is van onschatbaar belang bij de  voorbereiding op een mogelijk geval en om fabels te ontkrachten. Met www.info-ebola.be  heeft België nu een eenduidige plek op het web  om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in West-Afrika, maar ook over een mogelijk ebola-geval binnen onze landsgrenzen,” aldus nationaal ebola-coördinator Erika Vlieghe.


De website bevat de laatste informatie over de epidemie in West-Afrika en ebola-gerelateerd nieuws in België. Daarnaast worden een reeks veelgestelde vragen beantwoord en is er een sectie met richtlijnen en procedures voor huisartsen en andere gezondheidsprofessionals.


De site bouwt op de decennialange ebola-expertise van het ITG, dat in België onder andere instaat voor ebola-diagnostiek . De verschillende overheden inzake volksgezondheid (de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zorgen voor de informatie over  richtlijnen en maatregelen  om de volksgezondheid te beschermen.


Het portaal www.info-ebola.be is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.


Contact:
ITG - Roeland Scholtalbers, rscholtalbers@itg.be, +32477068384

FOD Volksgezondheid
Sven Heyndrickx, sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be, +32473836490