31 aug 2016 15:46

Belgische FOD Sociale Zekerheid deelt ervaringen met Chinees departement van werkgelegenheid en inkomensverdeling

De dienst Internationale Coöperatie (BELINCOSOC) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verwelkomt voor de tweede keer een high-level Chinese delegatie. Beide organisaties wisselen ervaringen en ‘best practices’ uit op het vlak van inkomensongelijkheid, arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid in tijden van crisis. Elk thema wordt belicht vanuit een Belgisch en Europees perspectief met een bijzondere aandacht voor de Chinese context.

De Chinese delegatie bestaat uit deskundigen van het Department of Employment and Income Distribution van de National Development and Reform Commission (NDRC), het centrale planbureau van de Chinese Volksrepubliek. Dit departement is bevoegd voor de voorbereiding en de begeleiding van de implementatie van de vijfjarenplannen die een cruciale rol spelen in de Chinese planeconomie. Zij ontmoeten onder leiding van hun directeur-generaal, Pu Yufei, hun Belgische en internationale collega’s tijdens een tweedaagse workshop in Brussel op 31 augustus en 1 september.
Deze workshop kadert in het EU-CHINA Social Protection Reform Project, een project gefinancierd door de Europese Commissie en door de Volksrepubliek China voor een totaalbedrag van 6,7 miljoen euro.
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “België scoort erg goed op het vlak van sociale bescherming. Door onze ervaringen en goede praktijken op dit internationale forum te delen, kunnen andere landen hier iets van opsteken. En zelf kunnen wij ook nog altijd bijleren.”
De FOD Sociale Zekerheid werkt voor dit project nauw samen met de voorzitter van het consortium INPS (het Italiaanse Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), Expertise France en Sociale Zekerheidsinstellingen van België, Frankrijk, Polen, Roemenië, Spanje en de Tsjechische Republiek. Het doel van dit project is om de Volksrepubliek China te helpen bij de hervorming van haar Sociale Zekerheidssysteem en zo verder sociale billijkheid te ontwikkelen voor de hele bevolking.
Het project zal de NDRC helpen bij beleidsontwikkeling en eventuele hervormingen van de sociale bescherming. De Chinese Ministry of Finance (MoF) wordt ondersteund in het beheren en overzien van de geldstromen in de sociale zekerheid. Ten slotte zal ook het Chinese Ministry of Civil Affairs (MoCA) bijgestaan worden in het verbeteren van het wettelijk kader rond sociale bijstand en de handhaving ervan.
Contact
Koen Vleminckx      |  Directeur Dienst Internationale Coöperatie FOD Sociale Zekerheid
0473 63 61 24         |   Koen.Vleminckx@minsoc.fed.be
Persdienst FOD Sociale Zekerheid
0473 13 13 29       |  Press@minsoc.fed.be I @FODSZ

Meer informatie
Wat is  Belincosoc?
BELINCOSOC is een samenwerkingsstructuur voor alle actoren van de Belgische sociale zekerheid die hun expertise delen rond sociale bescherming, ook op internationaal vlak. Dankzij Europese en overige internationale financiering geeft BELINCOSOC inhoudelijke steun aan landen die hun sociale bescherming willen uitbouwen of verbeteren.