11 dec 2015 15:07

Belgische operationele inzet van Defensie voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput het operationele inzetplan van de Belgische Defensie voor 2016 goed.

De Belgische Defensie zal in 2016 bijdragen tot de operaties van de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties en zet zijn militaire partnerschap met verschillende Afrikaanse landen verder. De inzet in 2016 kadert in de continuïteit van de operaties van 2015. 

De bijdrage van de Belgische F-16's aan de internationale coalitie tegen DAESH in Irak, gepland tot eind juni 2016, wordt verlengd tot 1 juli 2017. Om de Iraakse militaire troepen toe te laten hun soevereiniteit op het volledige grondgbied te verzekeren, zal Defensie verder deelnemen aan het programma Building Partner Capacity. In de rol van Advise and Assist zal Defensie met een dertig militairen vanuit een beveiligde locatie in Irak deelnemen.

Binnen het Readiness Action Plan voor de NAVO-lidstaten zal België een tactische groep van 350 militairen voor een maand en vier F-16 vliegtuigen gedurende vier maanden inzetten.

De actuele bijdrage van de Belgische Defensie aan de NAVO-opdracht Resolute Support in Afghanistan bedraagt een 70-tal militairen in Masar-e-Sharif en Kaboel. Het merendeel van die militairen zullen gelegerd zijn in Masar-e-Sharif om de Afghaanse veiligheidsgroepen te trainen en bij te staan. De Belgische deelname zal vervolgens progressief afnemen in overeenstemming met het operationele concept van Resolute Support. In de loop van 2016 start een tweede fase, voornamelijk in de regio van Kaboel. Een tiental militairen zullen er blijven werken om nationale beveiligings- en inlichtingentaken uit te voeren of als stafofficier op het hoofdkwartier van Resolute Support. 

In Centraal-Afrika zet België zijn bijdrage aan de MONUSCO-operatie verder. Twee militairen verblijven in de hoofdkwartieren van MONUSCO in Kinshasa en Goma. Drie militairen ondersteunen de EUSEC-operatie.

In het kader van het EUTM eindigt de bijdrage van een negentigtal Belgische militairen in Mali midden mei 2016. Rond deze periode zal de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) vermoedelijk de doelstelling bereikt hebben om Malinese eenheden op te richten en op te leiden. Voor de Hoorn van Afrika voorziet de Belgische Defensie tot midden juli 2016 een verbindingsofficier in het operationeel hoofdkwartier van ATALANTA en EUTM Somalia in Northwood. 

De Belgische Defensie zal ook deelnemen aan de opdracht Maritime Capacity Building dat als doel heeft om de maritieme capaciteiten van het zeemachtpersoneel van enkele Afrikaanse landen te ontwikkelen. Het schip de Godetia voert bovendien in het najaar van 2016 een waarnemings- en vormingsopdracht uit die reikt tot de Golf van Guinea met een honderdtal militairen gedurende een periode van een tiental weken.