25 feb 2021 09:00

Belgische overheid vernieuwt overeenkomst itsme®

De FOD Beleid en Ondersteuning heeft de overeenkomst met Belgian Mobile ID, de leverancier van de mobiele identiteitsapp itsme®,  vernieuwd voor een periode van 3 jaar. Een mooi voorbeeld van hoe de federale overheid blijft inzetten op publiek-private samenwerkingen.  Deze oplossing is een win-win voor alle partners in de uitbouw van een toekomstgericht ecosysteem.

Mobiele identificatie

In januari 2018 werd itsme® officieel door de overheid erkend als veilig authenticatiemiddel op de FAS (Federal Authentication Service) en in december 2019 werd het FAS/itsme®-schema door de Belgische overheid genotifieerd op Europees niveau.

Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan de vraag om een mobiele digitale sleutel te voorzien om aan te melden op online overheidsdiensten, die zich op hetzelfde veiligheidsniveau situeert als de elektronische identiteitskaart (eID). De initiële overeenkomst van 3 jaar, wordt nu, na een positieve evaluatie, vernieuwd voor eenzelfde periode.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Regie der Gebouwen: "De applicatie itsme® garandeert dat alle burgers hun identiteit gemakkelijk kunnen bewijzen. Deze eenvoud combineert ook efficiëntie en veiligheid. Een geslaagde samenwerking tussen de overheid en een private onderneming die ongetwijfeld een essentiële bouwsteen vormt voor de versterking van het vertrouwen dat essentieel is voor de ontwikkeling van een steeds meer digitale samenleving".

Een schot in de roos

Het aanbieden van itsme® als één van de mogelijke digitale sleutels op de FAS was een voltreffer. Na een aarzelende start in 2018 (8,48% van alle aanmeldingen op online overheidsdiensten gebeurde via itsme®), kende de mobiele authenticatieapp een gestage groei. Eind 2019 was itsme® reeds goed voor 21,50% van alle authenticaties binnen de overheid.

Stephanie De Bruyne, CEO Belgian Mobile ID: “Dankzij de itsme®-app krijgen burgers enkel aan de hand van hun smartphone toegang tot de overheidsdiensten. De cijfers tonen aan dat dit een belangrijk element is in de verdere digitalisering van onze maatschappij. We zijn dan ook erg trots dat we hier in de komende drie jaren blijvend aan mogen meewerken.”

In 2020 werd er opnieuw een grote sprong gemaakt: 33,65% van alle authenticaties verliepen via itsme®.  De troeven van de app? Veiligheid, betrouwbaarheid en vooral gebruiksvriendelijkheid.

FAS: een onmisbare tool voor veilige toegang

De FAS verleent toegang tot de hele panoplie aan overheden in ons land. De nood aan veilige online authenticatie om burgers en ondernemingen toegang te verlenen tot overheidsdiensten werd door de impact van de coronacrisis extra onderstreept. Een premie aanvragen, een dossier voor tijdelijke werkloosheid openen, inloggen voor telewerk, het resultaat van een covid-test raadplegen,, ... de Belgen gebruiken massaal de FAS om toegang te krijgen tot deze belangrijke online overheidsdiensten.

Ben Smeets, voorzitter a.i. FOD Beleid en Ondersteuning: “Een digitale samenleving als de onze heeft deze veilige betrouwbare digitale identiteit absoluut nodig om het vertrouwen van haar burgers te krijgen.”

Dit is duidelijk zichtbaar in het grote aantal authenticaties. In 2019 verwerkte de FAS 72.388.207 authenticaties. In 2020 steeg dat aantal tot 134.876.600, een stijging van maar liefst 86,3%!
Op jaarbasis blijft eID de populairste digitale sleutel (42,5% van alle authenticaties),  gevolgd door itsme® (33,7%), dat  goed gepositioneerd is om een belangrijke rol te spelen in de digitale toekomst.

Contact

Christine Mahieu
Project Manager Identification, Authentication & Authorisation – DG Digitale Transformatie
+32 (0) 473 93 33 91–
christine.mahieu@bosa.fgov.be

Laurence Mortier
Woordvoerster FOD Beleid en Ondersteuning
+32 (0) 477 96 26 82 –
laurence.mortier@bosa.fgov.be

Sylvie Vandevelde
Woordvoerster Belgian Mobile ID
+32 (0) 474 51 90 28 - sylvie.vandevelde@Belgianmobileid.be

 

Over het DG Digitale Transformatie

Als onderdeel van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondersteunt het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie de regering en federale organisaties op digitaal vlak. Het is de drijvende kracht achter de digitale evolutie en transformatie binnen de federale overheid. Het heeft ook een adviserende rol en werkt projecten uit rond nieuwe technologieën, waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar de burger en de bedrijven.