13 feb 2004 16:00

Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de officiële lijst goed van drie kandidaten voor de functie van Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de officiële lijst goed van drie kandidaten voor de functie van Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Elke Staat die partij is van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens beschikt over een rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De rechters worden gekozen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, met meerderheid van de stemmen uitgebracht op een lijst van drie kandidaten die door elke Staat die partij is voorgedragen wordt.