15 mei 2019 09:03

Belgische sociale zekerheid kaapt internationale prijs weg voor hun geïntegreerd informaticasysteem

Brussel, 14 mei 2019 - De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ontvangen voor hun geïntegreerd samenwerkingssysteem gebaseerd op de digitalisering en de automatisering van hun dienstverlening, de Prijs voor goede praktijken voor Europa 2019, uitgereikt door de International Social Security Association (ISSA).

Meer digitaal en meer automatisch
Ondanks de historische robuustheid van het Belgische socialezekerheidsstelsel ontstonden er stilaan vragen over de complexiteit en de efficiëntie ervan. Om het systeem doeltreffender te maken en de werkingskosten te drukken beslisten de openbare instellingen van sociale zekerheid om een gezamenlijke strategie te hanteren: een gemeenschappelijk functioneel en technisch platform om samen te evolueren naar meer digitalisering en automatisering. Deze integratie van de verschillende bevoegdheidsniveaus en overheidsdiensten en van de vele privépartners (zoals mutualiteiten, ocmw’s, sociale secretariaten, …) heeft een impact op meer dan 3.000 professionele actoren binnen de sociale zekerheid.

Aanzienlijke besparingen
Dankzij dit geïntegreerd informaticasysteem kunnen steeds meer sociale premies en uitkeringen (zoals kinderbijslag of pensioenen) automatisch toegekend worden. Vandaag vervangen 220 elektronische processen meer dan 800 papieren formulieren. Voor de burgers betekent dit een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en voor de werkgevers een jaarlijkse besparing in de werkingskosten van meer dan een miljard euro. De coördinatie tussen de verschillende actoren binnen de sociale zekerheid verloopt nu automatisch, waarbij ook daar meer dan een miljard papieren uitwisselingen vervangen worden door elektronische berichten.

Beste van 76 inzendingen

Onder de 76 inzendingen van 26 aangesloten instellingen uit 20 landen, werd het Belgische informaticasysteem als de beste praktijk beschouwd. Als erkenning voor deze verbetering in de dienstverlening ontvingen de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid in mei 2019 tijdens het regionale socialezekerheidsforum voor Europa in Bakoe, Azerbeidzjan, de Prijs voor goede praktijken.
Naast deze prijs die werd toegekend aan de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid, ontvingen ook de RVA en de HVW ook erkenning voor meerdere goede praktijken.

 

Burgers beter bijstaan
Jean-Marc Vandenbergh, administrateur-generaal van de HVW, en voordrager van dit dossier voor de openbare instellingen van sociale zekerheid:

“De digitalisering en de automatisering van de sociale zekerheid in België zijn een win-winsituatie voor de socialezekerheidsinstellingen, voor de werkgevers en vooral ook voor de burgers. Dankzij onze gezamenlijke inspanning konden we de bedrijfsprocessen op grote schaal herinrichten. Voortaan wordt een maximum aan sociale uitkeringen automatisch toegekend. We zien in onze dagelijkse praktijk dat deze innovatie het verschil kan maken.”

Contact

- Administrateur-generaal van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, openbare instelling van sociale zekerheid:
Jean-Marc Vandenbergh
jean-marc.vandenbergh@hvw-capac.fgov.be
+32 (0)2 209 13 01

- Pers- en communicatieverantwoordelijke HVW
Inge Huyge
inge.huyge@hvw-capac.fgov.be
+32 (0)2 209 13 75

Brabantstraat 62, 1210 Brussel
www.hvw.fgov.be

ISSA
De International Social Security Association (ISSA) is ’s werelds meest toonaangevende internationale organisatie voor socialezekerheidsinstellingen, overheidsdiensten en agentschappen. De ISSA bevordert excellentie in de administraties van de sociale zekerheid door middel van professionele richtlijnen, kennis van deskundigen, diensten en ondersteuning. Op die manier wil ze haar leden over de hele wereld in staat stellen dynamische socialezekerheidsstelsels en een dito beleid te ontwikkelen.
De ISSA werd in 1927 opgericht in Brussel onder auspiciën van de Internationale Arbeidsorganisatie.