14 okt 2019 15:32

Wereldforum Sociale Zekerheid in Brussel: 'Protecting People in a Changing World'

Brussel, 14 oktober 2019
Van 14 tot 18 oktober 2019 vindt in Brussel het World Social Security Forum plaats. 
Meer dan 1.200 specialisten uit ruim 150 landen delen er vernieuwende inzichten voor de grootste mondiale uitdagingen in de sociale zekerheid. Ook de belangrijkste Belgische experts laten hun licht schijnen over nieuwe strategieën om de sociale bescherming in ons land te versterken.

Het forum
Het World Social Security Forum (WSSF) is het grootste mondiale evenement voor sociale zekerheid. Meer dan 1.300 deelnemers – onder wie vooraanstaande vertegenwoordigers van regeringen en internationale organisaties, bestuurders, CEO’s en senior managers uit alle wereldregio’s – bespreken er de nieuwste efficiënte strategieën om de sociale bescherming te versterken in tijden van snelle technologische, demografische en economische veranderingen. De vorige edities vonden driejaarlijks plaats telkens op verschillende continenten. Deze editie wordt georganiseerd door de Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid en de International Social Security Association (ISSA).

Wereldwijde uitdagingen
Drie jaar na de publicatie van het ISSA-rapport over de tien mondiale uitdagingen voor de sociale zekerheid, maken experts en beleidsmakers tijdens deze wereldtop de balans op. Daarnaast worden goede praktijken gedeeld en staan specialisten stil bij hoe de sociale zekerheid antwoorden kan bieden op de uitdagingen van morgen:

  • Challenge 1: closing the coverage gap
  • Challenge 2: inequalities across the life course
  • Challenge 3: population ageing
  • Challenge 4: employment of young workers
  • Challenge 5: labour markets and the digital economy
  • Challenge 6: health and long-term care
  • Challenge 7: new risks, shocks and extreme events
  • Challenge 8: protection of migrant workers
  • Challenge 9: the technological transition
  • Challenge 10: higher public expectations

België zet de toon
Het socialezekerheidssysteem van België geldt als één van de meest vooruitstrevende van Europa en verschillende experts uit ons land delen hun kennis en ervaring over hoe we de meest pertinente uitdagingen in de sociale zekerheid het hoofd bieden. Zo laat professor Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen) haar licht schijnen over het aanpakken van sociale ongelijkheid en gaat François Pichault (Universiteit Luik) dieper in op de opkomst van nieuwe vormen van arbeid en de impact ervan op de sociale zekerheid. Jo De Cock (RIZIV) en Pierre Vandervorst (Smals) focussen respectievelijk op de thema's gezondheid en vergrijzing, en digitalisering en technologische transitie. 

75 jaar sociale zekerheid in België
In 2019 is het 75 jaar geleden dat de besluitwet ondertekend werd die de basis vormt voor onze sociale zekerheid vandaag. Een hele waaier aan sociale beschermingsmaatregelen (gezinsbijslag, terugbetalingen en vergoedingen voor gezondheidszorg, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen) komen uit deze wet voort. Generatie na generatie evolueerde ons socialezekerheidssysteem van een gewone verzekering tegen sociale risico's naar een waarborg op bestaanszekerheid voor iedereen. 

België: één van de meest gelijke landen ter wereld
In tegenstelling tot veel andere landen combineert ons systeem inkomensgebonden verzekeringen met armoedebestrijding. Dat bleef niet zonder effect: met een Gini-inkomenscoëfficiënt van 0,268 is België, globaal genomen, één van de meest gelijke landen in de wereld. Ook het paritair beheer, onze traditie van sociaal overleg, de proactieve aanpak en een doorgedreven automatisering behoren tot de belangrijkste sleutelfactoren van het Belgische model waarmee we, elke dag opnieuw, het verschil maken voor onze burgers. 

Jean-Marc Vandenbergh, voorzitter van het nationaal organiserend comité:
"Sociale zekerheid is een must voor de mensheid niet alleen omdat het mensen een waardig leven brengt, maar vooral ook -op het hoogste niveau- zorgt voor stabiliteit, vrijheid en vrede.
Het Belgische socialezekerheidsstelsel is één van de meest vooruitstrevende in Europa. Het is dan ook geen toeval dat het wereldforum in 2019 terugkeert naar België."

Praktisch
Het WSSF vindt plaats van 14 t.e.m. 18 oktober in het Square Convention Centre in Brussel. De wereldtop en de 33e Algemene vergadering van de ISSA worden georganiseerd door de ISSA en de verzamelde openbare instellingen van sociale zekerheid. Het WSSF combineert plenaire vergaderingen met interactieve workshops en presentaties.

Contact:          Inge Huyge
                        Nationaal communicatiemanager
                        inge.huyge@hvw-capac.fgov.be
                        +32 (0)2 209 13 77