19 dec 2013 18:49

Belgische steun aan de Franse operatie in de Centraal Afrikaanse Republiek

Op voorstel van minister van landsverdediging Pieter De Crem stemt de ministerraad in met de Belgische steun aan de Franse operatie in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR).

De ministerraad geeft toestemming voor de uitvoering van vier vluchten A-330 als strategisch transport tussen Frankrijk en een locatie in Afrika in de periode tussen eind december 2013 en eind januari 2014. de ministerraad keurt ook de operationele inzet van een detachement C-130 goed en van een 35-tal militairen voor een initiële periode van twee maanden, verlengbaar met een maand, vanaf eind januari 2014 voor het uitvoeren van tactisch transport. de militairen die ingezet worden in en buiten de Centraal Afrikaanse Republiek tijdens deze opdracht zullen respectievelijk het statuut operationele inzet, doelstand passieve gewapende inzet (KB 03 - coëfficiënt 4) en het statuut operationele inzet, deelstand waarnemingsinzet (KB 03 - coëfficiënt 2) toegekend krijgen.