28 sep 2020 08:00

Belgische Vlag aantrekkelijker dankzij administratieve en wettelijke vereenvoudigingen

Op 1 september 2020 trad het nieuwe Belgische scheepvaartwetboek in werking. Dit wetboek  actualiseert en vervangt talrijke, sterk verouderde wetten en brengt alle relevante regelgeving over zeerecht en binnenvaart samen in een overzichtelijk geheel.

Ook de meer dan 200 uitvoeringsbesluiten werden herzien en samengevoegd. De aanpassing en vereenvoudiging van de retributies is hierbij wel het meest in het oog springend. De nieuwe set aan retributies is nu afgestemd op de economische realiteit en brengt de vlaggenstaat dichter bij de klant.    Hiermee kunnen we de positie van de Belgische Vlag in de internationale scheepvaart  opnieuw versterken.

Belangrijkste vernieuwing: de registratie van schepen op basis van netto tonnage

De overheid rekent retributies aan om binnenvaartuigen in te schrijven, certificaten af te leveren, schouwingen en inspecties uit te voeren en schepen in te schrijven onder Belgische vlag.

Tot voor kort werd de retributie om een schip in te vlaggen berekend op basis van de waarde van het schip. Voor nieuwe schepen liepen de kosten vaak te hoog op waardoor veelal oudere schepen onder Belgische vlag gebracht werden. Cijfers tonen aan dat slechts één derde van de schepen die door de Belgische reders gecontroleerd wordt, ook effectief onder Belgische Vlag is ingeschreven.

In het nieuwe systeem zal de retributie berekend worden op basis van de netto tonnage van het schip. Dit systeem sluit nauw aan bij onze belangrijkste concurrerende vlaggenstaten en is veel interessanter voor nieuwe en duurdere hoogtechnologische schepen.

Op het internationale toneel is de Belgische overheid een felle pleitbezorger van verregaande milieumaatregelen voor de scheepvaart wat ook in lijn ligt met de Europese ambities. Het milieuvriendelijker maken van schepen vraagt echter  grote financiële investeringen. Met deze berekeningsmethode, bestraffen we deze investeringen niet langer met hogere heffingen en kunnen we onze Belgisch vlag verjongen en vergroenen

Administratieve vereenvoudiging

De retributies worden niet alleen op een nieuwe, marktconforme manier berekend, ook de inning ervan werd sterk vereenvoudigd. In plaats van vele kleine facturen per certificaat betalen rederijen nu slechts 1 factuur per jaar. Een vereenvoudiging die zowel voor de rederijen als voor de overheid veel tijd bespaart.

Sterkere internationale positie van de Belgische Vlag

Philippe De Backer, Minister van de Noordzee : “Het was een mijlpaal om na meer dan 12 jaar studiewerk met een nieuw en modern  Belgisch scheepvaartwetboek te kunnen uitpakken. Dat was ook echt nodig. Het is nu duidelijker en correcter. Nu ook het nieuwe retributiessysteem in voege is getreden, werd de laatste hindernis overwonnen om onze Belgische vlag opnieuw te doen groeien, verjongen en vergroenen. België  zal hiermee de positie van de Belgische vlag in de internationale scheepvaart versterken en onze reders de nodige zekerheden bieden om elke dag opnieuw onze welvaart te ondersteunen.”

Wilfried Lemmens, managing director Koninklijke Belgische Redersvereniging: “Belgische reders staan bekend als voorloper in de vergroening van de scheepvaartsector door verregaande investeringen in innovatie en duurzame schepen. KBRV is dan ook erg tevreden met de aanpassing van de registratiekosten, hierdoor zullen reders nog vaker kiezen voor de Belgische vlag. België zal zijn rol als toonaangevende maritieme natie verder kunnen verankeren en zelfs uitbouwen. Bovendien zal de aanpassing van de regelgeving een directe impact hebben in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de Belgische economie.“