05 mrt 2021 16:44

Bemiddeling tussen de vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de beslissingen over de bemiddeling tussen de vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid.

Het gaat om volgende beslissingen:

  • het koninklijk besluit van 24 september 2020 over het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat blijft van toepassing
  • er komt een eengemaakt basisstatuut voor het personeel van de Veiligheid van de Staat, het burgerpersoneel van Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en het personeel van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) 

Bemiddeling tussen vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid ingesteld bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO op 21 september 2020 n.a.l.v. het koninklijk besluit van 24 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat