23 mrt 2017 15:25

Benoeming van de leden van de Euthanasiecommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.  

De leden van de commissie worden benoemd uit een dubbele lijst, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt voorgedragen, voor een termijn van 4 jaar die kan worden verlengd. De leden worden aangewezen op basis van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de commissie behoren. Acht leden zijn doctor in de geneeskunde, van wie er minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit. Vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.