12 mei 2023 15:57

Benoeming van de leden van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen benoemt.

De commissie heeft als opdracht verslagen en adviezen op te stellen over de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België.

De volgende leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar:

  • op voordracht van het Federaal Planbureau: Baudouin Regout als voorzitter van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringenen en Gina Gentil
  • op voordracht van de Nationale Bank van België: Martine Druant
  • op voordracht van de Minister van Economie: Estelle Ceulemans
  • op voordracht van de Minister van Financiën: Koen Devoldere
  • op voordracht van de Minister van Klimaat: Vincent van Steenberghe
  • op voordracht van de Staatssecretaris voor Digitalisering: Axel Legay
  • op voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting: Tim Hermans

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.