06 dec 2013 18:55

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van HR Rail

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid benoemt van de raad van bestuur van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht.

De heer Jean-Claude Fontinoy wordt voor zes jaar benoemd als lid van de raad van bestuur van HR Rail en treedt van rechtswege op als voorzitter van de raad van bestuur.