30 jun 2017 16:25

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Mevrouw Sana Sellami wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, ter vervanging van de heer Luc Denayer, wiens mandaat zij zal vervolledigen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen