14 apr 2023 15:44

Benoeming van een nationaal drugscommissaris

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een nationale drugscommissaris aanstellen en de selectieprocedure voor haar adjunct bepalen.

Op 13 april 2023 is de wet van 7 april 2023 houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat in werking getreden. Deze wet voorziet in een nationale drugscommissaris en een adjunct-drugscommissaris.

Het College van Procureurs-generaal draagt mevrouw Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, voor als nationaal drugscommissaris. Het ontwerp van koninklijk besluit formaliseert deze benoeming. 

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de selectieprocedure en de functiebeschrijving voor de adjunct-drugscommissaris.

Het eerste ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, het tweede wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.