10 jul 2020 19:35

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof benoemt.

Op basis van een dubbele lijst van de Senaat wordt Thierry Detienne, voormalig lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Parlement van het Waalse Gewest en het Parlement van de Franse Gemeenschap, benoemd tot Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.