18 feb 2022 20:11

Benoeming van leden van het beheerscomité van de dienst “Fonds voor de medische ongevallen” van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst “Fonds voor de Medische Ongevallen” van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Worden benoemd als plaatsvervangende leden binnen het beheerscomité:

  • Annelies Debels, als vertegenwoordigster van de overheid
  • Mahamadou Chalare, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.