15 jun 2012 18:30

Benoemingsprocedure van de leden van het directiecomité van de CREG vastgelegd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor de benoeming van de leden en de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) vastlegt.

Het ontwerp regelt de voorwaarden voor de kandidaatstelling, de selectieprocedure en de benoeming van de voorzitter en de directieleden van de CREG. Daarnaast komt ook de uitoefening van het mandaat van de voorzitter en de leden aan bod. Het mandaat van de huidige voorzitter en van de directieleden loopt af op 30 januari 2013.