14 feb 2003 16:00

Beoefenaars van een niet-conventionele praktijk

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit (*) houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit (*) houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden.

Het voorontwerp beoogt de erkenning van de beroepsorganisaties van beoefenaars van deze praktijken die voldoen aan de criteria die bepaald worden door de wet (**) betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen. (*) van 4 juli 2001. (**) van 29 april 1999.