19 apr 2024 20:19

Bepaling van de veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de veilige landen van herkomst bepaalt.

Overeenkomstig de Vreemdelingenwet heeft de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een advies verstrekt voor het bepalen van de lijst van veilige landen van herkomst.

Hiervoor wordt rekening gehouden met de rechtstoestand in het land van herkomst, de toepassing van de rechtsvoorschriften en de algemene politieke omstandigheden, en de mate waarin bescherming wordt geboden tegen vervolging en mishandeling. De volgende landen worden hierbij als veilig land van herkomst beschouwd:

  • Albanië
  • Bosnië-Herzegovina
  • India
  • Kosovo
  • Noord-Macedonië
  • Moldavië
  • Montenegro
  • Servië

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.