11 nov 2021 10:29

Bepalingen betreffende de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het aantal trimesters waarvoor de werkgeversbijdrage verschuldigd is voor de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2022.

Het ontwerp stelt de financiering van het Asbestfonds voor het jaar 2022 vast op drie trimesters van werkgeversbijdragen, rekening houdend met de begrotingsramingen en om een zo evenwichtig mogelijke cofinanciering, tussen enerzijds de werkgevers en anderzijds de overheid, op lange termijn te verkrijgen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.