16 jul 2021 17:54

Bepalingen betreffende de speellimiet voor de online kansspelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake bepalingen betreffende de speellimiet voor de online kansspelen.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. Het beoogt het legaal aanbod van online kansspelen en weddenschappen aan strikte voorwaarden te onderwerpen op vlak van speellimieten.

Concreet voert het ontwerp de volgende wijzigingen door:

  • het bedrag van de standaard speellimiet wordt verlaagd tot €200 om de bescherming van de speler te versterken
  • het globale karakter van de speellimiet wordt opgeheven en er wordt vastgehouden aan een limiet per website, waarbij de standaardlimiet wordt verlaagd

Daarnaast bepaalt dit ontwerp de nadere regels volgens dewelke de kansspelcommissie de Nationale Bank van België kan vragen of een persoon als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Het ontwerp stelt de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationale Bank van België en de Kansspelcommissie centraal.

Na ontvangst van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, zal het ontwerp worden voorgelegd aan de Raad van State.