17 jun 2016 14:51

Bepalingen over consumentenkrediet en hypothecair krediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht.

Het ontwerp voert de wet van 22 april 2016 uit over de wijziging en invoeging van bepalingen over consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, en maakt in het bijzonder de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage ook mogelijk voor het hypothecair krediet.

Het ontwerp heeft de volgende drie doelstellingen:

  • een herwerking en aanvulling van het huidige koninklijke besluit van 4 augustus 1992 over de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet
  • de verdere omzetting van de richtlijn 2014/17/EU over kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen
  • de inpassing van het huidige koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten over hypothecaire kredieten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.