17 jan 2020 15:40

Bepalingen over de detachering van werknemers

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen over de detachering van werknemers bevat.

Het voorontwerp zet de Europese richtlijn (EU) 2018/957 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten om in Belgisch recht.

De wijzigingen die de richtlijn 2018/957 aanbrengt in de richtlijn 96/71/EG zorgen ervoor dat de richtlijn een rechtvaardig evenwicht kan blijven garanderen tussen de vrijheid van dienstverrichting en de principes van eerlijke concurrentie enerzijds, en de rechten van gedetacheerde werknemers anderzijds.

Deze richtlijn versterkt eerst en vooral de toepassing van bepaalde principes die al worden voorzien in de richtlijn 96/71/EG over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, wat de arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers betreft. Daarnaast voegt ze nieuwe bepalingen toe over de informatie over deze arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden en de werkelijke plaats van detachering, met name in het geval van detachering in de vorm van terbeschikkingstelling van uitzendkrachten of andere werknemers bij een gebruiker. Het voorontwerp zal deze principes en regels invoeren in de Belgische arbeidswetgeving.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.