27 jan 2017 13:30

Bepalingen voor geldboete op het niet gebruiken van een geregistreerd kassasysteem en het niet uitreiken van een kasticket in de horeca

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de btw op kasticketten in de horecasector.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 9 juli 2012 dat onder meer de boete bepaalt voor het niet houden van een geregistreerd kassasysteem en het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket.

Het is voor ondernemingen in de horecasector verplicht om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken. Het ontwerp verduidelijkt de omstandigheden waarin een boete kan worden opgelegd wat het bezit en het gebruik van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector betreft:

 • het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan de gestelde voorwaarden:
  • 1ste overtreding: 1.500 euro
  • 2de overtreding: 3.000 euro
  • volgende overtredingen: 5.000 euro
 • het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 50 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 euro)
  • 2de overtreding: 125 euro (max. 1.250 euro)
  • volgende overtredingen: 250 euro  (max. 5.000 euro)
 • het niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: louter toevallig 25 euro per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 euro, max. 250 euro)
  • overige: 50 euro (max. 500 euro)
  • 2de overtreding: 125 euro (max. 1250 euro)
  • volgende overtredingen: 250 euro (max. 5.000 euro)
 • het gebruik van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 1.000 euro
  • 2de overtreding: 2.000 euro
  • volgende overtredingen: 3.000 euro
 • gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker:
  • 1ste overtreding: 500 euro
  • 2de overtreding: 2.000 euro
  • volgende overtredingen: 3.000 euro
 • overtredingen van verplichtingen die door de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers:
  • 1ste overtreding: 1.000 euro
  • volgende overtredingen: 2.000 euro

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kasticketten in de horecasector