24 jun 2022 16:14

Beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten naar aanleiding van de crisis in Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de maatregelen op vlak van overheidsopdrachten in het kader van de crisis in Oekraïne.

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland. Deze sancties werden onder andere vastgelegd in de Europese verordening 2022/879. Bepaalde sancties in deze verordening hebben betrekking op overheidsopdrachten. Zo is het verboden om overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen aan ondernemers die een band met Rusland hebben of de uitvoering ervan voort te zetten. 

In bepaalde gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen om een overheidsopdracht te gunnen aan een ondernemer die een band met Rusland heeft of de uitvoering ervan voort te zetten. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de autoriteit aan te wijzen, namelijk de eerste minister, die bevoegd is voor het toestaan van de gunning of de voortzetting van de uitvoering, alsook de procedure voor deze beslissing vast te stellen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.