23 okt 2002 17:00

Berlaymont

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad toelating aan de Minister van Begroting, de Minister van Financiën en de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om de Conventie tussen de Belgische Staat , de n.v. Berlaymont 2000 en de Europese Commissie te ondertekenen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, gaf de Ministerraad toelating aan de Minister van Begroting, de Minister van Financiën en de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om de Conventie tussen de Belgische Staat , de n.v. Berlaymont 2000 en de Europese Commissie te ondertekenen.

Deze conventie voorziet: - een vaste maximumprijs; - een vaste einddatum voor de werken (31/12/2003 voor het basisgebouw); - de penaliteiten ingeval van overschrijding van de termijn; - de procedures voor de opvolging, de wijziging en de goedkeuring van de werken. De totale kostprijs, op het einde van de werken, wordt op 607.787.280 euro geschat.