25 apr 2014 18:30

Beroepen tegen luchthavengelden

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet twee voorontwerpen van wet goed die de Belgische wetgeving aanpassen aan de Europese richtlijn 2009/12/EG over de luchthavengelden.

De voorontwerpen waarborgen het recht voor de luchtvaartmaatschappijen in om in beroep te gaan tegen de luchthavengelden bij de economische regulerende overheid en ze waarborgen de onafhankelijkheid van de economische regulerende overheid voor de beslissingen die ze neemt over tariefkwesties.

De voorontwerpen geven gevolg aan een ingebrekestelling door de Europese Commissie over de omzetting van de Europese richtlijn over de luchthavengelden in Belgisch recht.

voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal