19 sep 2003 19:00

Beroepsinlevingsovereenkomst en sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na rekening te hebben gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren regelt die, in het kader van hun opleiding arbeidsprestaties uitvoeren krachtens een beroepsinlevingsovereenkomst bij een werkgever (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad, na rekening te hebben gehouden met de opmerkingen van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het sociale zekerheidsstatuut van de jongeren regelt die, in het kader van hun opleiding arbeidsprestaties uitvoeren krachtens een beroepsinlevingsovereenkomst bij een werkgever (**).

Dit ontwerp treedt in werking vanaf 1 september 2002 en voorziet dat, net zoals voor de jongeren die tewerkgesteld zijn in het kader van een leerovereenkomst voor werknemers, enkel het stelsel "jaarlijkse vakantie" van toepassing is. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. (**) art. 104 van de programmawet van 2 augustus 2002.