24 feb 2006 16:00

Beroepstitel

Het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of een ambachtelijk beroep

Het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of een ambachtelijk beroep

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van kaderwet goed over het voeren van de beroepstitel van een handelsberoep of ambachtelijk beroep. Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw. Dankzij het voorontwerp kunnen de beroepen (*) die vanaf 1 januari 2006 niet meer aan de wet voor de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap onderworpen zijn, net zoals de andere beroepen die niet aan de programmawet onderworpen zijn, een bescherming van hun titel genieten. De reglementering beoogt enkel het voeren van de beroepstitel, de uitoefening van het beroep blijft immers vrij. Ze vereist dat men in het bezit is van een diploma en of een beroepspraktijk en ingeschreven is op een lijst opgemaakt door de administratie van het KMO-beleid van FOD Economie, Middenstand en Energie. De ervaren en geschoolde beroepsmensen zullen dus niet meer de oneerlijke concurrentie ondergaan van personen die ten onrechte dezelfde titel voeren zonder zich te kunnen beroepen op dezelfde opleiding of ervaring. De klant zal nu met kennis van zaken beroep kunnen doen op een geschoolde en bevoegde vakman. Er wordt geen inschrijvingsrecht gevraagd aan de personen die de beroepstitel willen voeren. (*) molenaar, handelaar in binnenlandse granen, handelaar in vaste brandstoffen, handelaar in vloeibare brandstoffen, fotograaf, handelaar in foerage en stro, horlogemaker-hersteller, droogkuiser.