06 mrt 2009 16:52

Beroepsziekten

Aanpassing van uitkeringen voor beroepsziekten

Aanpassing van uitkeringen voor beroepsziekten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de uitkeringen voor beroepsziekten aan de welvaart aanpast (*). De wijziging voert maatregelen van het interprofessioneel akkoord voor 2009 en 2010 uit: 

  • verhoging met 2% van de minima en de forfaits vanaf 1 september 2009
  • de bijslagen voor beroepsziekten die ingingen voor 2008 worden verhoogd met 0,8% vanaf 1 september 2009 
  • de bijslagen die ingingen vanaf 1994 tot 2002 worden verhoogd met 2% vanaf 1 september 2009

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.