03 mei 2019 19:00

Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.

De FOD BOSA heeft als doelstelling om de loon- en personeelsadministratie van alle federale organisaties in PersoPoint over te nemen. In dit kader stemt de ministerraad in met:

 • de aanpassing van de voorgestelde planning voor de centralisatie van de loon- en personeelsadministratie
 • het behoud van de kredieten die de departementen aan de FOD BOSA ter beschikking stellen om de continuïteit van de ontwikkeling van de loonmotor te dekken en zijn technische begeleiding bij de integratie van elke klant hierin vanaf begrotingsjaar 2020 tot eind 2022
 • de actualisering van de bedragen die voor begrotingsjaar 2023 terug worden overgedragen naar de departementen in functie van de budgettaire evoluties
 • de lancering van onderhandelingen voor het sluiten van een opdracht met de huidige dienstverlener via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
 • de vastlegging en de vereffening van de nodige kredieten op de begroting 2019 voor:
  • drie onderhoudsovereenkomsten van de PersoPoint-systemen
  • de ontwikkeling van de module Terugvorderingen
  • twee overeenkomsten voor het changemanagement

SEPP is een transversaal platform dat de overheid en het management van de diensten de mogelijkheid biedt de loonmassa van de FOD’s en POD’s te beheersen. Met het oog op de noodzakelijke continuïteit van de dienstverlening voor het SEPP-platform geeft de ministerraad daarnaast groen licht voor het opstarten van onderhandelingen voor een opdracht met de huidige dienstverleners via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.