20 dec 2019 14:43

Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten uitvoert in het kader van gezondsheidszorgbegroting 2020.

Het voorontwerp bundelt verschillende noodzakelijke maatregelen binnen het domein van de sector farmaceutische specialiteiten. Het voert zo de besliste besparingen in het kader van de gezondheidszorgbegroting 2020 uit.

De ministerraad neemt bovendien kennis van het rapport en beleidsaanbevelingen van de gemengde taskforce, opgericht bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die belast is met het onderzoeken en uitwerken van concrete voorstellen en incentives voor het tot stand brengen van een grotere marktdynamiek voor biologische geneesmiddelen (biosimilars).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.